Trenerzy to osoby zatrudnione w Stowarzyszeniu, które w ramach swoich obowiązków służbowych towarzyszą Beneficjentom projektu podczas realizacji ich drogi zawodowej. Posiadają szerokie doświadczenie w pracy zarówno z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zaburzeniami psychicznymi, oraz mają bogate doświadczenie pracy własnej na różnych stanowiskach pracy. Posiadają wykształcenie; psychologiczne, pedagogiczne oraz z pokrewnych dziedzin. Zajmują się wyszukiwaniem miejsc pracy zgodnych z preferencjami i możliwościami Beneficjentów, poznają środowisko pracy u konkretnego pracodawcy oraz współpracują z całym zespołem pracowniczym.

Z naszych doświadczeń wynika, że osoby z niepełnosprawnością, pomimo że w początkowym okresie wymagają dużo wsparcia, po pewnym czasie są w stanie doskonale opanować wyznaczone czynności, pracować w pełni wydajnie i samodzielnie.

Wsparcie osoby, jaką jest trener pracy daje szansę na zatrudnienie osobom o niewielkich możliwościach czy niskich kwalifikacjach zawodowych.

 

Do naszych zadań należy:

 • Diagnozowanie predyspozycji zawodowych klientów (zebranie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących klienta, potrzebnych do trafnej oceny jego możliwości, predyspozycji, umiejętności i zainteresowań w oparciu o obserwację, wywiad, zebranie opinii, świadectw).
 • Wzbudzenie u osób niepełnosprawnych motywacji do pracy (praca terapeutyczna).
 • Szukanie odpowiednich miejsc pracy – znajomość lokalnego rynku pracy.
 • Znajomość prawa pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych (ulgi dla pracodawców, dla klientów), zasiłki, renty.
 • Poznanie specyfiki pracy u poszczególnych pracodawców, analiza zadań klienta jako pracownika. Opracowywanie informacji i zakresu szkolenia w zakresie zadań na stanowisku.
 • Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające  szczególnych predyspozycji, prowadzenie negocjacji – rozmowy z pracodawcą.
 • Stały kontakt z lekarzem prowadzącym.
 • Stały kontakt z rodziną.
 • Pomoc w dojazdach do pracy i do domu, jeśli istnieje taka potrzeba.
 • Pełna dyspozycyjność względem pracodawcy i klienta.
 • Opracowywanie indywidualnych programów wsparcia i programów zajęć grupowych – prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego.

 

Do obowiązków trenera pracy, w zakresie czynności wykonawczych na stanowisku pracy wspomaganej miejscu pracy należy:

 • Przyuczenie osób niepełnosprawnych do stanowiska pracy oraz nadzór i bezpośrednia pomoc w wykonywaniu ich obowiązków przez pierwszy okres pracy (w zależności od indywidualnych potrzeb).
 • Przygotowanie pozostałej załogi przedsiębiorstwa do współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
 • Monitoring pracy osoby zatrudnionej po wstępnym okresie jej adaptacji w pracy - stały kontakt z klientem i pracodawcą, minimum raz w miesiącu (w zależności od potrzeb).
 • Działania interwencyjne (problemy z wykonywaniem pracy, zmiana zakresu czynności itp.).
 • Pomoc organizacyjna i prawna w zakresie potrzeb związanych z wykonywaną przez osoby niepełnosprawne pracą.

 

Serdecznie zapraszamy  do obejrzenia krótkiego filmu, o tym kim jest trener pracy, w którego realizacji braliśmy udział ;)

 

Zapraszamy również do obejrzenia materiału pt: "Zielone drzwi: trener pracy wspomaganej", wyemitowanego 1 grudnia 2009 r. w programie Dzień Dobry TVN

 

Należymy do

logo PFZW

Nasze projekty finansują

PFRON logo

 

logo wroclaw

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.