TYTUŁ PROJEKTU

"Zatrudnienie wspomagane skuteczną formą włączania w rynek pracy absolwentów szkół oraz placówek dla osób z niepełnosprawnością".
Na terenie Województwa Dolnośląskiego Projekt realizowany jest w ramach konkursu 4/2017 pn. "Samodzielni i skuteczni" PFRON

CZAS TRWANIA

01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wdrażanie i kontynuowanie modelu zatrudnienia wspomaganego zgodnie ze standardami europejskimi, które przyjęliśmy, jako najskuteczniejszą formę aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnoscią. Do tej pory nasze działania skierowane były do osób pomiędzy 20 - 67 rokiem życia. W 2015r. jako zespół trenerów pracy wspomaganej przez kilka miesięcy realizowaliśmy projekt pt,, Dobre wsparcie na starcie, warunkiem sukcesu’’, którego celem było przygotowanie absolwentów oraz uczniów szkół specjalnych do łagodnego przejściu ze środowiska szkolnego do środowiska pracowniczego.  Nasze działania zakończyły się znalezieniem odpowiednich miejsca pracy dla osób, które podjęły w tamtym czasie z nami współpracę. Pozwoliło to na kontynuację ich rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego w społeczeństwie. To doświadczenie pokazało nam, że aby podtrzymać motywację młodzieży szkolnej   do pracy  oraz  zdobytą przez nich wiedzę w placówce szkolnej  musimy stworzyć nowy projekt skierowany w  większym wymiarze do absolwentów szkół specjalnych. Mamy nadzieję, że nasze działania pozwolą jak największej liczbie młodych osób podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.  

 

DO, KOGO KIERUJEMY NASZ PROJEKT

Projekt skierowany jest do absolwentów oraz uczniów szkół specjalnych a także do wszystkich osób, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i chciałyby podjąć pracę, korzystając ze wsparcia trenerów na otwartym rynku pracy. Obecne działania realizujemy ze środków Pefron, więc osoba zgłaszająca się do nas nie może być uczestnikiem innego projektu, o tym samym kierunku działania i dofinansowania. 

     

TRENERZY REALIZUJĄCY PROJEKT

Nasz zespół trenerów tworzą osoby, które jako pierwsze w Polsce zajęły się wdrażaniem modelu wspomaganego zatrudnienia i takie, które posiadają wieloletnie doświadczenie oraz te, które od niedawna dołączyły do naszego zespołu i zostały przeszkolone według przyjętych przez nas standardów działania.

 • Marcin Basaj - trener pracy wspomaganej
 • Martyna Czyszczoń - trener pracy wspomaganej
 • Małgorzata Gorący - koordynator projektu
 • Piotr Piechaczyk - trener pracy wspomaganej
 • Natalia Pikuła - trener pracy wspomaganej
 • Joanna Urbaniak - psycholog
 • Sylwia Wierzbowska - trener mentor

 

JAK BĘDZIEMY  REALIZOWAĆ  PROJEKT

kierując się zasadą

ZATRUDNIĆ - WYSZKOLIĆ - UTRZYMAĆ

Nasze działania podejmować będziemy, według pięcio-etapowego modelu wspomaganego zatrudnienia. Zakres naszego udzielanego wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb klienta.

 1. Przygotowanie kandydata do zatrudnienia.
 2. Ocena potencjału kandydata do zatrudnienia.
 3. Poszukiwanie stanowiska pracy.
 4. Zaangażowanie pracodawcy - analiza i dopasowanie miejsca pracy.
 5. Wprowadzenie i szkolenie w miejsce pracy, wsparcie długoterminowe (monitorowanie przebiegu pracy).

                         

OPIERAJĄC SIĘ NA NACZELNEJ WARTOŚCI

"WSPARCIA TYLKO TYLE ILE JEST  NIEZBĘDNE,
SAMODZIELNOŚCI I AUTONOMII TYLE ILE JEST MOŻLIWE"

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

zespół trenerów pracy   

tel. kontaktowee: Sylwia Wierzbowska 695 037 965, Joanna Urbaniak 693 546 129

Należymy do

logo PFZW

Nasze projekty finansują

PFRON logo

 

logo wroclaw

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.