ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE to efektywna metoda wprowadzania osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Obejmuje wsparcie osoby z niepełnosprawnością na  wszystkich etapach zdobycia i utrzymania pracy. To płatna praca wykonywana przez osobę z niepełnosprawnością przy wsparciu trenera pracy.

 

GŁÓWNE CECHY ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO:

 • Równe warunki zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
 • Równa płaca według bieżącej stawki u pracodawcy.
 • Wsparcie pracownika w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu miejsca pracy.

 

CZTERY GŁÓWNE WARTOŚCI ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO:

Normalizacja: osoby z niepełnosprawnością mają takie same prawa i możliwości rozwoju jak każdy.

Waloryzacja roli społecznej: metody wsparcia osób z niepełnosprawnością są zindywidualizowane, dopasowane do konkretnej  sytuacji i zgodne z normami społecznymi.

Włączanie: osoby z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

Upodmiotowienie: osoby z niepełnosprawnością samodzielnie wybierają miejsce pracy, i podejmują decyzje związane z zatrudnieniem.

 

GŁÓWNE ZASADY ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO:

Zero odrzucenia: rodzaj i stopień niepełnosprawności nie ma znaczenia, każdy ma prawo do podjęcia pracy.

Indywidualne wsparcie - wsparcie według indywidualnych potrzeb.

Nacisk na potencjał: zwracamy uwagę na mocne strony i umiejętności każdej osoby.

Odrzucenie koncepcji gotowości do pracy.

Realne płace i świadczenia  - według ogólnych zasad obowiązujący u danego pracodawcy.

Najważniejsza jest jednostka i jej indywidualność: wsparcie jednej osoby na jednym stanowisku.

 

ETAPY ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO:

ZATRUDNIĆ – WYSZKOLIĆ - UTRZYMAĆ

 

 1. Zaangażowanie klienta:
 • rekrutacja do programu;
 • autoprezentacja trenera i klienta;
 • poznanie klienta;
 • zawarcie kontraktu.
 1. Tworzenie profilu zawodowego:
 • próbki pracy – kilkudniowe praktyki, na których trener poznaje możliwości i preferencje zawodowe klienta;
 • warsztaty grupowe rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe;
 • wspólne zaplanowanie działań zmierzających do zatrudnienia klienta.
 1. Znalezienie pracy:
 • wsparcie klienta w poszukiwaniu odpowiedniej pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych;
 • dopasowanie osoby do wymagań związanych z konkretną pracą;
 • praktyki i staże zawodowe.
 1. Zaangażowanie pracodawcy:
 • zachęcenie pracodawcy do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej;
 • zapoznanie klienta z warunkami zatrudnienia na danym stanowisku, analiza stanowiska pracy;
 • wsparcie klienta w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej;
 • przygotowanie pracodawcy i środowiska pracy do współpracy z klientem;
 • zorganizowanie spotkania z udziałem kandydata, pracodawcy i trenera; ustalenie zasad współpracy;
 • wsparcie klienta i pracodawcy w procedurze zatrudnienia;
 • podpisanie umowy o pracę.
 1. Wsparcie klienta w miejscu pracy i poza nim:
 • wsparcie klienta w kwestiach formalnych zgodnie z jego potrzebami;
 • wsparcie klienta w wykonywaniu obowiązków;
 • wsparcie doradcze w miejscu pracy;
 • wsparcie poza miejscem pracy, w sprawach związanych z aktywnością zawodową.

 

Zapraszamy do obejrzenia kilku filmów:

15 LAT WROCŁAWSKIEGO PROGRAMU ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

 

ZATRUDNIAM

 

PRACUJĘ

 

Należymy do

logo PFZW

Nasze projekty finansują

PFRON logo

 

logo wroclaw

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.