ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE to efektywna metoda wprowadzania osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Obejmuje wsparcie osoby z niepełnosprawnością na  wszystkich etapach zdobycia i utrzymania pracy. To płatna praca wykonywana przez osobę z niepełnosprawnością przy wsparciu trenera pracy.

 

GŁÓWNE CECHY ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO:

  • Równe warunki zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
  • Równa płaca według bieżącej stawki u pracodawcy.
  • Wsparcie pracownika w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu miejsca pracy.

 

CZTERY GŁÓWNE WARTOŚCI ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO:

Normalizacja: osoby z niepełnosprawnością mają takie same prawa i możliwości rozwoju jak każdy.

Waloryzacja roli społecznej: metody wsparcia osób z niepełnosprawnością są zindywidualizowane, dopasowane do konkretnej  sytuacji i zgodne z normami społecznymi.

Włączanie: osoby z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

Upodmiotowienie: osoby z niepełnosprawnością samodzielnie wybierają miejsce pracy, i podejmują decyzje związane z zatrudnieniem.

 

GŁÓWNE ZASADY ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO:

Zero odrzucenia: rodzaj i stopień niepełnosprawności nie ma znaczenia, każdy ma prawo do podjęcia pracy.

Indywidualne wsparcie - wsparcie według indywidualnych potrzeb.

Nacisk na potencjał: zwracamy uwagę na mocne strony i umiejętności każdej osoby.

Odrzucenie koncepcji gotowości do pracy.

Realne płace i świadczenia  - według ogólnych zasad obowiązujący u danego pracodawcy.

Najważniejsza jest jednostka i jej indywidualność: wsparcie jednej osoby na jednym stanowisku.

 

ETAPY ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO:

ZATRUDNIĆ – WYSZKOLIĆ - UTRZYMAĆ

 

  1. Zaangażowanie klienta:
  • rekrutacja do programu;
  • autoprezentacja trenera i klienta;
  • poznanie klienta;
  • zawarcie kontraktu.
  1. Tworzenie profilu zawodowego:
  • próbki pracy – kilkudniowe praktyki, na których trener poznaje możliwości i preferencje zawodowe klienta;
  • warsztaty grupowe rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe;
  • wspólne zaplanowanie działań zmierzających do zatrudnienia klienta.
  1. Znalezienie pracy:
  • wsparcie klienta w poszukiwaniu odpowiedniej pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych;
  • dopasowanie osoby do wymagań związanych z konkretną pracą;
  • praktyki i staże zawodowe.
  1. Zaangażowanie pracodawcy:
  • zachęcenie pracodawcy do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej;
  • zapoznanie klienta z warunkami zatrudnienia na danym stanowisku, analiza stanowiska pracy;
  • wsparcie klienta w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej;
  • przygotowanie pracodawcy i środowiska pracy do współpracy z klientem;
  • zorganizowanie spotkania z udziałem kandydata, pracodawcy i trenera; ustalenie zasad współpracy;
  • wsparcie klienta i pracodawcy w procedurze zatrudnienia;
  • podpisanie umowy o pracę.
  1. Wsparcie klienta w miejscu pracy i poza nim:
  • wsparcie klienta w kwestiach formalnych zgodnie z jego potrzebami;
  • wsparcie klienta w wykonywaniu obowiązków;
  • wsparcie doradcze w miejscu pracy;
  • wsparcie poza miejscem pracy, w sprawach związanych z aktywnością zawodową.

 

Zapraszamy do obejrzenia kilku filmów:

15 LAT WROCŁAWSKIEGO PROGRAMU ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

 

ZATRUDNIAM

 

PRACUJĘ

 

Nasze projekty finansują

PFRON logo

 

logo wroclaw

Należymy do

logo PFZW

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.